ติดต่อเราเกี่ยวกับเราCSR

ที่อยู่

บริษัท เดอะ จ๊อบส์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

   12/874 ม. แพรมาพรคลอง 4 ซอย 1/7 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130

    โทรศัพท์ : 089-805-5882 แฟกซ์ : 02-957-7715

     อีเมล์ : thejobsandtraining@gmail.comแผนที่รูปภาพบริษัท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

           วิสัยทัศน์

           มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดหางานและธุรกิจงานซัพพอร์ทลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC+Japan

          พันธกิจ

           ดำเนินธุรกิจจัดหางานและงานซัพพอร์ทลูกค้าด้วยมาตรฐานเหนือระดับ พร้อมบริการด้วย

           ความเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

         ค่านิยม

           1) ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ

           2) มุ่งมั่น พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการอยู่เสมอ

           3) ซัพพอร์ทลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

           4) ทำงานอย่างมีความสุข พอตนเพื่อผู้อื่นโลโก้ สโลแกน

           

           โลโก้

         บริษัท THE JOBs and Training จำกัด ใช้สัญลักษณ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษคำว่า THE JOBs

         เพื่อให้สื่อถึงบริการหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า อักทั้งช่วยเหลือผู้สมัคร

           งานให้ได้ งานที่ใช่ เปลวไฟสีแดงนั้นหมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง สื่อถึงผู้สมัครงานที่ยังมีไฟ และต้องการ

           ค้นหาโอกาสและเวทีที่จะได้แสดงความสามรถที่มีอยู่อย่างเต็มที่

        

           สโลแกน

                      ผู้ก่อตั้งเชื่อว่าบริษัทจัดหางานที่มีเจ้าของเป็นคนไทยและเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทเอกชนมาก่อน จะสามารถเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า

           การทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานจะทำให้ชีวิตมีคุณภาพ อีกทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพเหล่านี้จะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดั่งนั้นเพื่อให้สะท้อนถึงการทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทเราจึงใช้สโลแกนว่า " Better Jobs better Life ".Vision2020

           

  สารจากผู้ก่อตั้ง

   

   
คมสันต์ แก้วไชย

( THE JOBs Founder )

 

  งานที่ใช่คือ งานที่ทำแล้วมีความสุข


      ผมมี "ฝัน" ฝันที่อยากจะมีอาชีพที่ทำให้ลูกค้า ผู้คนที่รับบริการจากผม มีความสุข ลูกน้องผมมีความสุข และที่สำคัญผมและครอบครัวมีความสุข เคยคิดเหมือนกันว่าอาชีพอะไรบนโลกใบนี้ มันจะมีแต่สุขกับสุข เคยสงสัยเหมือนกันว่าน่าจะมีเฉพาะในความฝัน

      เผื่อสานฝันให้เป็นจริงผมสร้างบริษัท THE JOBs ขึ้นมา เป็นบริษัทไทยพันธุ์แท้ มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามั่นใจและพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับผู้ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา ให้สมกับสโลแกนที่ว่า " Better Jobs better Life "

5 th December 2014


Top