บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเรา24,148 ราย
วันที่ฝากประวัติ ชื่อ นามสกุล ติดต่อ/โทร สำเร็จการศึกษา ตำแหน่งที่สนใจ ประสบการณ์ สถานะ
05/05/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

พนักงาน Marketing

Sale

พนักงานธุรการ

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.3

2 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.3

พนักงานข้บรถผู้บริหาร

ขับรถส่วนกลาง

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

3 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พี่เลี้ยงเด็ก,

แม่บ้าน

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.6

พนักงานขับรถ

พนักงานทั่วไป

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

ช่าง

ช่างเทคนิค

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย

2 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.3

พขร.

พขร.

พขร.

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ต่ำกว่า ม.3

พนักงานแม่บ้าน

พนักงานทั่วไป

พนักงารเติมน้ำมัน

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

เสมียน

ธุรการ

ทั่วไป

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

พนักงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย

ไม่มีประสบการณ์ ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

อาจารย์

ประชาสัมพันธ์

นักข่าว

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานขับรถ

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานธุรการ

พนักงานบัญชี

พนักงานขาย

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
06/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.6

พนักงานขาย

พนักงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

เสมียน

พนักงานต้อนรับ

พนักงานCell center

ไม่มีประสบการณ์ ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

ขับรถส่งของ

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

นักบัญชี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักวิเคราะห์การเงิน

4 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่การตลาด

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

พนักงานคีย์ข้อมูล

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปริญญาตรี

ครูวิทยาศาสตร์

10 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ม.6

บริการ แคชเชียร์ Mc

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

พนักงานขับรถ

1 ปี ขึ้นไป ว่างงาน
05/02/2018 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
ต่ำกว่า ม.3

พนักงานฝ่ายผลิต

ไม่ระบุ ว่างงาน