THE JOBs ให้บริการเกี่ยวกับการอบรมพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาให้บุคลากรที่จัดว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในบริษัท สามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ให้ได้มากที่สุด เราเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาบุคคลากรโดยใช้หลักการและKnow-Howของบริษัทญี่ปุ่น การส่งพนักงานเข้าสัมมนากับเราจะทำให้บริษัท ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวหน้างานก็เหนื่อยน้อยลงเนื่องจากลูกน้องเป็นโปรเฟชชั่นนัลมากขึ้น ทดลองใช้บริการกับเราดูสิครับ

หลักสูตรสัมนา
บรรยากาศงานสัมมนา

ชื่อ คอร์ส เนื้อหา ราคา คอร์ส ต่อ คน สมัครออนไลน์
QCC 1,900.00
สั่งซื้อ
Hou-Reng-Sou เนื้อหา :

-> โฮ เร็ง โซ คืออะไร และสำคัญอย่างไร
-> การรายงานแบบต่างๆ
-> การติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร
-> การขอคำปรึกษาจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน
-> ตัวอย่างในสถานการณ์ต่างๆ
1,900.00
สั่งซื้อ
Cross Culture 1,900.00
สั่งซื้อ
ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ - 1,900.00
สั่งซื้อ
Business manner แนะนำมารยาทการทำงานเป็นทีม
การทักทาย
การใช้ห้องประชุม
อื่นๆ
1,900.00
สั่งซื้อ

 

Top